Isnin, 6 Ogos 2007

Kewangan Islam...Ustaz Zaharuddin sahaja ke yang menulis di laman maya ni???

Ruangan laman web berteraskan prinsip kewangan dan muamalat Islam sewajarnya diperbanyakkan bagi menampung keperluan dan menyelesaikan kebuntuan dikalangan masyarakat. Perkembangan institusi kewangan hari ini yang menjurus kearah kewangan Islam seharusnya disambut baik dengan memberikan lebih banyak info dan pendidikan kepada masyarakat. Pihak kerajaan dan swasta disarankan mewujudkan satu kerjasama yang erat dalam mengembangkan sistem kewangan berteraskan Islam ini dengan menerapkan penggunaannya di dalam urusan rasmi kerajaan dan swasta. Melalui desakan dan perlaksanaan beginilah dapat memberikan ruang kepada sistem ini untuk terus berkembang lantaran hari ini bank- bank konensional berlumba- lumba untuk menggunapakai sistem ini. Peluang ini juga seharusnya diambil oleh para fuqaha' untuk memberikan maklumat dan pendidikan yang mendalam terhadap penggunaan sistem ini kepada masyarakat.

Justeru, melalui jarinan maklumat maya informasi dan maklumat berkenaan kepentingan dan kewajiban menggunakan sistem ini dapat dilakukan secara efektif. Kemunculan- laman- lman baru yang memberikan fokus kepada soal jawab serta perbincangan ilmiah berkenaan sistem ini amatlah diperlukan dalam konteks masyarakat hari ini. Keupayaan para alim ulama' dan fuqaha' memanipulasi ruang maya ini dengan sebaiknya akan menjadi teras kepada penyebaran hukum dan maklumat yang tepat yang bakal mencorakkan pemikiran dan pendirian masyarakat keseluruhannya berkenaan dengan RIBA' dan sebagainya.

Oleh itu laman web yang dikelola oleh Ustaz Zaharuddin (www.zaharuddin.com) merupakan contoh yang terbaik serta harapan kepada penyelesaian kekusutan masyarakat dalam menghadapi sistem konvensional. Sesungguhnya agama Islam merupakan agama yang mementingkan disiplin dalam pengurusan kewangan yang memerlukan kepada para rujukan- rujukan yang lebih ramai daripada ustaz zaharuddin seorang.

Bersama memartabatkan institusi kewangan Islam.

Tiada ulasan: